Német nyelv oktatás, korrepetálás

Az életkori sajátosságoknak megfelelő tematikával fejlesztjük a gyermekek kommunikatív kompetenciáit,

elsődlegesen szóbeli kifejezőkészségüket. Segítünk tantárgyi felkészülésükben.

Legfontosabb célunk, hogy a diák a lehető leggyorsabban aktív használója legyen az idegen

nyelvnek, és hogy a tanulási folyamat során személyisége is gazdagodjék. A diákok

érdeklődési körét és világról szerzett tapasztalatait figyelembe véve, játékos, kreatív

feladatsorokon keresztül, életszerű szituációkban, a sikerélmény biztosításával sajátíttatjuk el

a gyermekekkel az idegen nyelvet. 

Igyekszünk a szülőket is szervesen bevonni a folyamatba, tájékoztatóink, a

gyermekek fejlődéséről készült értékeléseink mind-mind azt a célt szolgálják, hogy Önök is

részesei lehessenek annak a felfedezésnek, melyet gyermekük tesz az idegen nyelvtanulás

varázslatos birodalmában.

-Izgalmas nyelvtanulási kaland 

-anyanyelvi szinten beszélő oktatóval 

-életkornak megfelelő tematikával

-kis létszámú csoportokban vagy egyénileg

Díjazás: 3250.- / alkalom

Időtartama 45 perc

Tel.:+36/30-90-80-827

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now