Felvételi előkészítő
4., 6. osztály

A Bölcs Bagoly Tanulóház és Gyermekközpont Felvételi Előkészítő tanfolyamot indít
4.-es és 6.-os tanulók részére,
magyar és matematika tantárgyakból
egyéni órákkal.

A FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM a központi felvételi vizsgára készít fel. A gyermekek felkészítését szaktanárok végzik. A felkészítő foglalkozásnak nem feladata a tantárgyi korrepetálás, illetve a felzárkóztatás. Feladata viszont a hatékony időbeosztás, a kompetencia (alkalmazott tudás) elsajátíttatása, a logikus gondolkodás fejlesztése és a felvételi feladatok megoldási algoritmusainak megismertetése, begyakoroltatása. A pszichés terhelés feldolgozása, a vizsgahelyzet sikeres kezelése.

Alkalmak: 16 alkalom (2x 60 perc)

1. alkalom: tudásszint felmérése

2-14. alkalom: felkészítés

15. alkalom: teszt

16. alkalom: stresszkezelés

Díjazás: 3000 ft /óra (6000 ft/alkalom)

Felvételi előkészítő
7., 8. osztály

A Bölcs Bagoly Tanulóház és Gyermekközpont Felvételi Előkészítő tanfolyamot indít
a tavaszi időszakban 7.-es tanulók részére,
az őszi időszakban 8.-os tanulók részére 

magyar és matematika tantárgyakból
kislétszámú csoportokban.

 

A 7.-es FELVÉTELI ALAPOZÓ TANFOLYAM célja a tantárgyi hiányosságok pótlása, rendszerezés, felzárkóztatás, összegzés. Ezáltal megalapozza a nyolcadik osztályban a sikeresebb, hatékonyabb felkészülést a központi felvételi vizsgára. A gyermekek felkészítését szaktanárok végzik.

A 8.-os FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM  

a központi felvételi vizsgára készít fel. A gyermekek felkészítését szaktanárok végzik. A felkészítő foglalkozásnak nem feladata a tantárgyi korrepetálás, illetve a felzárkóztatás. Feladata viszont a hatékony időbeosztás, a kompetencia (alkalmazott tudás) elsajátíttatása, a logikus gondolkodás fejlesztése és a felvételi feladatok megoldási algoritmusainak megismertetése, begyakoroltatása. A pszichés terhelés feldolgozása, a vizsgahelyzet sikeres kezelése.

 

Alkalmak: 15 alkalom (2x 60 perc)

Péntekenként 15.00 - 17.00

Díjazás:

Felvételi előkészítő 8. osztályosoknak

2x 60 perc: 6.000.- / alkalom

Felvételi alapozó 7. osztályosoknak

2x 60 perc: 6.000.- / alkalom

 

Tel.:+36/30-90-80-827