Magántanuló csoport

Az elmúlt években nagyon megnőtt az érdeklődés az alternatív oktatási formák iránt. Egyre

több szülő keres olyan megoldást, ahol biztosítva látja, hogy gyermeke az iskolai élet során a

pedagógusoktól valódi odafigyelést kap, a képzésben pedig a korszerű, XXI. században fontos

kompetenciákra helyezik a hangsúlyt: a kreativitásra, a használható tudásra, a belső

érdeklődés megtartására, az együttműködésre és a további szociális kompetenciákra.

 

Összefoglalásként néhány fontos információ:

 

1. Alapítás

A tanulócsoport, mivel semmiféle előírásnak nem kell megfeleljen, gyorsan létrehozható.

A helyszínt, az eszközöket, a működést kizárólag a megrendelő illetve az alapítók határozzák

meg, nem szükséges semmi máshoz igazodni.

 

2. Gyermekek jogállása

Jelenleg Magyarországon tankötelezettség van. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek iskolába

járással vagy magántanulóként teljesíteni kell egy jogszabályilag meghatározott oktatásban

való részvételt, amelynek során elsajátítanak egy kijelölt minimumot (Nemzeti Alaptanterv).

Ennek teljesítését vagy az iskolába járás közben, vagy vizsgázás keretében bizonyítani kell.

A tanulócsoportba járó gyerekek jogilag magántanulók. Ez azt jelenti, hogy jogilag egy

akkreditált iskolához tartoznak, de a képzés biztosítása a szülő felelőssége (amit megoldhat

tanulócsoportba járással is, de a csoportnak nincs jogi felelőssége abban, hogy ez valóban

meg is történik-e). A magántanulók a háttériskolában vizsgáznak, illetve ez az iskola állítja ki

nekik a bizonyítványt.

 

A magántanulói státusz biztosítására kétféle gyakorlat létezik.

Az egyikben a szülő dolga, hogy mindezt a gyermekének biztosítsa, vagy egy támogató

iskola segítségével, vagy azzal az iskolával, amelyhez a gyermek körzetileg tartozik. Az

iskolák többségében évente újra le kell folytatni az engedélyeztetési eljárást (bár a jogszabály

szerint az igazgató dönti el, hogy mennyi időre adja meg ezt a jogot).

A másikban a tanulócsoport működik együtt egy vagy több iskolával. A csoportba járó

magántanuló gyerekek mindegyike jogilag ezekhez az iskolákhoz kapcsolódik. Ennek a

működésnek számos előnye van: az adminisztrációt általában a tanulócsoport munkatársai

intézik, a családoknak nem kell külön felvenni a kapcsolatot a háttériskolával; a vizsgára

készülés minden gyereknek ugyanúgy zajlik, ezért azt a csoporton belül meg tudják oldani. Ez

pedig egy igen fontos kérdés, mivel a gyerekeknek a tanulócsoportokból is a magyar

középiskola rendszerbe kell majd betagozódni, ez pedig a központi tananyaghoz igazított

felvételire és a felső tagozatban szerzett érdemjegyekre, osztályzatokra épül.

A Bölcs Bagoly Tanulócsoport befogadó iskolája: Apátkúti Erdei Általános Iskola

 

Itt a gyermekek félévkor és év végén osztályozó vizsgát tesznek az elsajátított tananyagból. Az

értékelés részét képezi a tanév folyamán megírt, elkészített projektmunkák, dolgozatok, szöveges

értékelések.

 

3. A pedagógusok

Tanulócsoportjainkban kizárólag pedagógusi végzettséggel rendelkező kollégák

tanítanak, évfolyamonkénti bontásban. Munkájukat pedagógiai asszisztens segíti. Az

oktató-nevelő munkában szakembereink is részt vesznek: gyógypedagógus, pszichológus,

mozgásterapeuta, logopédus.

 

4. A tanítás tartalma, módszerei

A tankötelezettség miatt a Nemzeti Alaptantervben foglalt ismeret- és tudásanyagokat minden

magyar gyereknek el kell sajátítani. Erről bizonyságot lehet tenni akár vizsga során is.

Tanulóink számára kötelező elsajátítani a közoktatásban érvényes kerettantervben

előírt, osztályfoknak megfelelő tananyagot.

Korszerű módszerekkel, hatékony, használható tudást igyekszünk adni. A gyerekeket gyakran

foglalkoztatjuk csoportban, gyakoriak a projektek, a tevékenység- és játékalapú módszerek. A

foglalkozások időtartamát az aktuális igényekhez igazítjuk, ez esetenként eltér a

hagyományos, életkorhoz igazított csoportszervezésektől.

 

5. Fenntartás

A tanulócsoport szervezeti háttere a Bölcs Bagoly Tanulóház és Gyermekközpont

Működésünket minden tekintetben csak és kizárólag a saját szerződésünk szerint alakítjuk.

Az iskolaszerű, egész napos ellátást biztosító tanulócsoportunk havidíja 90.000.-, mely 12

hónapon át fizetendő.

 

 

6. Működési rendünk:

7.30- 8.45 - Reggeli ügyeletet tartunk

 

8.45-9.00 - Napi hangolódónk: kötetlen hangulatban megbeszéljük az elmúlt nap

eseményeit, ráhangolódunk napi tevékenységeinkre.

9.00-14.00 -  A délelőttöt tantárgyi blokkokban tanulással töltjük, szünetekkel, ebédszünettel

megszakítva (heti óraszámaink a mellékletben). A napot közös mesehallgatás zárja.

 

14.00 -  Távozás / Tanulószoba/ Foglalkozások

A délután további részében lehetőség van tanulószobai ill. egyéb, a Bölcs Bagoly Tanulóház

és Gyermekközpont által szervezett foglalkozásokon részt venni.

 

7. Tantárgyaink:

 

- Magyar: olvasás, írás, nyelvtan

- Matematika

- Környezetismeret

- Idegen nyelv: angol/ német választható

- Alapozó torna heti 2 alkalom

- Zenei készségfejlesztés

- Kézműveskedés

 

8. Rendszeres tevékenységeink:

-Minden hónap utolsó péntekén tematikus kirándulások, szülő-klubok, közös ünnepek

Regisztráció

Tel.:+36/30-90-80-827

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now