Elsős leszek

A sikeres iskolakezdés meghatározó élmény gyermekeink életében. Aggodalmakkal és izgalmakkal teli időszak ez, melyre minden szülő igyekszik felkészülni. Biztosak vagyunk abban, hogy minden szülő a legjobbat szeretné adni gyermekének.

 

Tudjuk azt, hogy mennyi minden múlik azon, hogy a gyermek számára jól, és tudatosan válasszuk meg azt az iskolát, és azt a környezetet, ahol a jövőjét fogja megalapozni.  

 

Nem könnyű hatévesen alkalmazkodni a kicsiknek az új elvárásokhoz, követelményekhez. A gyermek számára az iskolában töltött első évek döntő jelentőséggel bírnak.

A tanfolyamról

Óvónői és tanítói munkánk során összegyűjtött tapasztalataink alapján, fejlesztő pedagógusunk segítségével egy olyan intenzív, iskolára felkészítő, tehetséggondozó programot állítottunk össze, mely a gyermekek
részképességeinek fejlesztésén keresztül hatékonyan alapozza meg az olvasás, írás és matematika elsajátításának a folyamatát.  Mindezt játékosan, cselekvésbe ágyazott tanulással, mozgásfejlesztéssel segítjük.
Ebben az életkorban igen nagy az eltérés a gyermekek érettsége, tudása és teljesítménye között.


Iskolafelkészítő foglalkozásainkon óvónéni-tanítónéni végzettségű pedagógusok segítik a gyermekeket olyan alapkészségek kialakításában, melyekkel magabiztosan kezdhetik meg iskolai életüket. Bevezetjük őket a
hangok, számok világába, fejlesztjük az apró kezek ügyességét, tájékozódási képességüket, mozgásukat, figyelmüket, önállóságukat, beszédüket. Az egymásra épülő feladatok lépésről - lépésre vezetik a gyereket az iskolakezdés felé.

2

Cél

Segítséget nyújtunk abban, hogy a gyermekek és a szülők felkészülhessenek az óvodából iskolába történő átmenetre. A gyerekek kibontakoztathassák képességeiket, fejlődjön logikai gondolkodásuk, beszédük, mozgásuk, finommotorikájuk, emlékezetük, figyelmük, s mindezeken túl szociális készségeik.
A foglalkozások során az alapkészségek fejlesztésén túl kiemelt területnek tekintjük a logikai gondolkodás
fejlesztését

3

Felkészülés

A tanfolyamot megelőzően szülői tájékoztatót tartunk, ill. bemeneti mérést végzünk a gyermekek képességeiről. A foglalkozások során szerzett tapasztalatainkat megosztjuk Önökkel.
 

6-8 fős csoportjainkban a gyermekek hozzászoknak a közös tanulási tevékenységhez, s olyan pozitív élményekkel gazdagodnak, mely segíti őket az első tanévben.

4

Felépítés

Intenzív 16+1 alkalom:


Hetente egyszer, péntekenként egész napos foglakozás (az első alkalom bemeneti mérés egyénileg egyeztetett időpontban). Ovi helyett hozzánk érkezik a gyermek reggel fél 8 és fél 9 között. Délelőtt tematikus
foglalkozások, készségfejlesztés, délután kézműveskedés, finommotorika fejlesztés, levegőzés. Délután 4 és fél 5 között lehet hazamenni. Tízórai, ebéd, uzsonna a díjazás része. Jelentkezés folyamatosan.

4

Díjazás

DÍJAZÁS:


Egyösszegű-, ill. két részletben történő befizetés esetén 9.800.- Ft/ alkalom (az első részlet esedékessége a jelentkezési lap leadásával a tanfolyam kezdését megelőzően egy héttel, a második részlet fizetési határideje a
hetedik alkalmat megelőzően).


Testvérkedvezmény: 10 %, mindegyik gyermekre. Havi díjfizetés esetén 11.000.-Ft / alkalom, melyet minden hónap első teljes hetén kérünk befizetni.
 

Bemeneti mérés díja 6.000.- Ft.
 

A díj tartalmazza:

  • ​szükséges eszközöket

  • egyéni gyűjtőmappát

  • háromszori étkezést (táplálékallergia estén is biztosítjuk, előzetes igénybejelentés alapján)

  • személyes konzultációt előre egyeztetett 1 alkalommal 20 perc időtartamban

  • a tematika megismertetését a tanfolyami tájékoztató alkalmával (a tematika védett szellemi tulajdon mindennemű felhasználása jogsértő)

  • alkalmanként az adott témakörök recepción megtekinthető ismertetését egyénileg differenciált gyakorló feladatokat

Let's Work Together

Tanfolyamainkról személyesen, telefonon vagy e-mailben adunk tájékoztatást, jelentkezés a jelentkezési lap és a díj befizetésével érvényes.

Befizetni személyesen a helyszínen (Ürmös u. 30. Bölcs Bagoly Tanulóház és Gyermekközpont)   tudnak.

Tel.:+36/30-90-80-827