Tanulószoba és
Napközi

A tanulószoba és napközi célja az iskolai házi feladatok értelmezése és megoldása, a

szóbeli feladatok megtanulása.

Korcsoport: alsó tagozat, 5.-6. osztály

Időtartam: 13.00–16.30 (az időpont az órarendek ismeretében változhat).

Működési rend

Érkezés után a gyermekekkel egyeztetjük az aznapi elkészítendő, megtanulandó házi feladatokat a lecke füzet alapján. Megtervezzük a tanulási folyamatot. A tananyag átolvasása, átbeszélése után elkészítjük az írásbeli feladatokat, majd megtanuljuk a szóbeli tananyagot. Ez után következik a gyakorlás, rögzítés, szorgalmi feladatok, projektmunkák elkészítése, melyet a szülőkkel egyeztetve tervezünk meg.

2

Cél

 • Írásbeli házi feladatok elkészítése, ellenőrzése (ismeretek rögzítése, hiányos

ismeretek kiegészítése, elmélyítés)

 • Szorgalmi feladatok-, projektmunkák elkészítése, kivitelezése (gyűjtőmunka, tabló, PPT)

 • Összefoglalás, rendszerezés (felmérők, tudáspróbák előkészítése)

 • Tananyaghoz kapcsolódó háttérismeretek biztosítása ( digitális oktatócsomagok, e-learning tananyagok )

 • Tanulás- tanítása ( hatékony tanulási szokások kialakítása, módszertani kultúra átadása)

 • Iskolai hiányzás esetén felzárkóztatás, pótlás

3

Díjazás

 •  öt- négy napos heti bérlet : 1500.- Ft/ óra

 •  három napos heti bérlet: 1600.- Ft/ óra

 • kétnapos heti bérlet alsó tagozat: 1700.- Ft/ óra

 • kétnapos heti bérlet felső tagozat: 2.000.- Ft/ óra

 • alkalmi: 2.500.- Ft/ óra

4

Szülői felelősség

 • a feladatok elvégzéséhez ismerteti a gyermek órarendjét, házi feladatait

 • biztosítja a gyermek megfelelő felszerelését, tankönyveit.Ellenkező esetben a vállalt feladatokat nem tudjuk teljesíteni. 

Hiányzás:

 • A tervezett hiányzást megelőzően két héttel a díj 10 %-a

 • Két héten belüli lemondás esetén a díj 50 %-a

 

 • Lemondás hiánya esetén az óradíj 100%-a fizetendő.

 

A feltüntetett díjak csak e-mailben érkezett lemondás esetén érvényesek. Ennek

hiányában a teljes díj fizetendő. 

Befizetés: A helyszínen, a hónap utolsó látogatott napján fizetendő. A hiányzás a

következő hónapban jóváíródik.

4

Magatartás

Amennyiben a gyermek a magatartásával ellehetetleníti a csoport működését, a

gyermek a tanulószobát a továbbiakban nem látogathatja.

Kérjük, a gyermekek értékes játékokat a foglalkozásokra ne hozzanak magukkal! A

gyermekek saját játékaiért felelősséget vállalni nem tudunk.

A gyermekek által a Bölcs Bagoly Tanulóház és Gyermekközpont tárgyi

eszközeiben okozott kárt a szülő köteles megtéríteni.

Let's Work Together

Tanfolyamainkról személyesen, telefonon vagy e-mailben adunk tájékoztatást, jelentkezés a jelentkezési lap és a díj befizetésével érvényes.

Befizetni személyesen a helyszínen (Ürmös u. 30. Bölcs Bagoly Tanulóház és Gyermekközpont)   tudnak.

Tel.:+36/30-90-80-827